Stress er en god ting

Stress er en god ting, en forutsetning for å kunne mobilisere til innsats og problemløsning. Når totalbelastningen i livet har vært høy over tid, når man ikke lenger opplever å ha kontroll over de oppgaver som skal løses, når arbeidsdagene er blitt så lange at de spiser av privatlivet, da snakker vi om negativt stress. En konstant høy aktivering og indre uro gir helseplager, begrenser glede, livskraft og arbeidsevne.

Stress er en god ting

Ella Koren, psykolog i Hemis bedriftshelsetjeneste

 

Stress er en god ting, en forutsetning for å kunne mobilisere til innsats og problemløsning. Når totalbelastningen i livet har vært høy over tid, når man ikke lenger opplever å ha kontroll over de oppgaver som skal løses, når arbeidsdagene er blitt så lange at de spiser av privatlivet, da snakker vi om negativt stress. En konstant høy aktivering og indre uro gir helseplager, begrenser glede, livskraft og arbeidsevne.

Det er noen faresignaler og konsekvenser både ledere og arbeidstakere bør vite om, slik at de kan gjenkjenne tegn på helseskadelig stress og forbygge utbrenthet og langvarig sykmelding.

Arbeidstakeren eller lederen som elsket jobben sin, som strakte seg langt og sa ja til altfor mange oppgaver og verv, som etterlevde en høy arbeidsmoral – ja, som var arbeidsgivers drømmeansatte. Denne personen synes kanskje ikke at det er like morsomt å gå på jobb lenger, har mistet engasjement og motivasjon.  Men jobber fortsatt lange dager for å kompensere for nedsatt hukommelse og konsentrasjon, og skjønner ikke selv at dette forverrer situasjonen. Følelsesmessig har gleden trukket seg tilbake, man kan kjenne seg emosjonelt flat, likegyldig og irritabel.  Søvnen blir påvirket, og grubling og tankespinn forstyrrer ro og hvile. Man blir gjerne selvkritisk og opptatt av hva andre måtte tenke om en. Etter hvert slutter man gjerne med hobbyer, har ikke ork til å være sosial eller fysisk aktiv. Muskelspenninger, smerter av ulikt slag, mageproblemer, svimmelhet og kvalme er vanlig. Det skjer en forverring av kroniske lidelser som psoriasis og diabetes. Stress som nærmer seg det vi kaller utbrenthet øker sjansen for å utvikle flere typer alvorlige sykdommer.

Noen tips til forebygging: Det er viktig å sette rammer for arbeidet, gjøre tiltak som reduserer belastningen og styrker følelsen av kontroll og mestring. En tydelig forventningsavklaring til jobben er til hjelp for de som har en tendens til perfeksjonisme.

Det er mulig å endre holdninger, å trene på å tenke at «dette er godt nok». Å minne seg selv på tidligere mestringserfaringer er i seg selv stressreduserende.

Pauser og avbrekk regulerer indre uro/stress, og avspenningsteknikker hjelper kroppen til å regulere ned. Dette roer også tankekjøret.

JA-mennesker, tren på å si NEI! Beklager, det har jeg ikke kapasitet eller mulighet til.

Det kan være krevende, men nødvendig å skille jobb og fritid. Om mulig, ikke ha jobbmail tilgjengelig hjemme, vern om fritiden. Sørg for å være tilstede, fysisk og mentalt, for familie og venner. Bevar hobbyer, vær fysisk aktiv og tilbring tid ute i naturen.

Vær åpen om utfordringene dine, du vil erfare at mange flere enn du tror har hatt lignende erfaringer eller vet om noen som sliter. Snakk med lederen din!

Søk hjelp i tide, det er flere ting du selv kan gjøre for å hindre at du «møter veggen»! HEMIS er din bedriftshelsetjeneste, - her har vi god kompetanse på å guide mennesker ut av negativt stress. Gjenkjenner du noen av de tegnene vi har beskrevet, så ikke nøl med å ta kontakt!

Vi kan også levere foredrag om stress, seminar om stressmestring og halvdagskurs i Mindfulness på forespørsel.