Ny hjemmekontorforskrift

I juli 2022 trer den nye hjemmekontorforskriften i kraft. Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver?

Varige endringer i måter å jobbe på 

Selv om pandemiens verste faser ser ut til å være over, kan den ha ført til varige endringer i måter å jobbe på. 

Ifølge SSB har omtrent to millioner mennesker jobbet hjemmefra de siste par årene. Og selv om pandemien er flatet ut virker det som hjemmekontor er kommet for å bli. Denne fleksibiliteten er det mange som setter pris på. Men med større fleksibilitet kommer også mer ansvar. 

I disse dager er det cirka 20 år siden hjemmekontorforskriften ble revidert sist, og i løpet av den tiden har det i tillegg til pandemi også pågått en digital og teknologisk revolusjon, som nok ble intentsivert av pandemien. 

De viktigste endringene

Det er fire sentrale endringer som er viktig for deg som arbeidsgiver å forholde deg til. 

  • De vanlige reglene for arbeidstid fra Arbeidsmiljøloven, gjelder fra 01.07.22 også for hjemmekontoret. 

Dette er i tråd med noe som er svært viktig for helsefremmende arbeid, nemlig skillet mellom arbeid og fritid - som er sentralt for å opprettholde god helse. 

  • Videre er det unntak fra kravet om at arbeid hjemmefra skal avtales særskilt gjennom skriftlig avtale, der arbeid hjemmefra er en konsekvens av myndigheters pålegg eller anbefalinger. 

Det betyr at du som arbeidsgiver slipper en del papirarbeid når det kommer pålegg fra myndighetene om at de som kan, skal jobbe hjemmefra. 

  • Forskriften tydeliggjør også at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet er de samme både når arbeidstakere jobber hjemmefra og på fysisk på jobb.

Dette stiller krav til ledere om å legge til rette for at medarbeidere på hjemmekontor får støtte fra leder og kolleger, mulighet til kontakt og kommunikasjon med kolleger. Det er ved hjemmekontor ekstra viktig å være tett på, for å forebygge isolasjon, ensomhet og utstrakt alenearbeid. 

  • Sist, men ikke minst gir den reviderte hjemmekontorforskriften Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn også med arbeid hjemmefra.

Dette innebærer ikke at tilsynet skal utføres i arbeidstkernes hjem, men du kan regne med tilsyn på annen måte. Eksempelvis om din virksomhet har retningslinjer for hjemmekontor, om hjemmekontor er tilrettelagt fysisk, teknisk og med infrastruktur, om det eksisterer risikokartlegginger- og vurderinger for bruk av hjemmekontor med mer. 

Dersom du har behov for bistand og råd omkring retningslinjer, tilrettelegging, risikokartlegginger og -vurderinger er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.