Arbeider du ofte med våte hender?

Arbeider du ofte mer enn 2 timer pr dag med våte hender?
Vasker du hendene mer enn 5 – 10 ganger pr dag (mer enn det som er normal)?

Da arbeider du med det som defineres som "vått arbeid"
14.09.201711:42 Tore Olsen

Hudens beskyttelseslag kan bli ødelagt av vann, såpe, høy temperatur, friksjon eller uttørring, og bli mer utsatt for skader, irritasjon og allergier.

Viktig tiltak for å forebygge skader og allergi:

 1. Forebygg hudirritasjon ved å bruke god håndkrem. En god, fet håndkrem bidrar til å bygge opp lipidlaget (fettlaget) i huden. Bruk hudkrem i løpet av arbeidsdagen etter behov og alltid før du går hjem. Hudkremen bør ha høyt innhold av hvit vaselin, lite vann og være uten parfyme.
 2. Bruk hansker, det beste er å bruke tøyhansker innerst. Husk:
  - engangshansker er for én gangs bruk. 
  - å være ren på hendene når hanskene tas på, hvis ikke blir skitt og forurensning liggende inne i hansken og medfører økt fare for at forurensningene tas opp i kroppen.
  -bruk riktig type hanske. Feil type hanske kan medføre økt eksponering for forurensninger
 3. Bruk hudkrem før våte eller skitne arbeidsoppgaver hvis hansker ikke kan brukes.
 4. Ikke bruk ringer, klokke eller smykker på hender og underarmer ved denne typen arbeid.
 5. Vask hendene i kjølig vann, skyll såpe godt av og tørk hendene med mykt materiale. Ikke skrubb med mindre det er helt nødvendig.
 6. Hvis du ikke er skitten kan håndvask med fordel erstattes med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Bruk håndkrem.
 7. Såper og kremer skal være uten, eller med minst mulig, innhold av kjente irritanter og allergifremkallende stoffer.

Vil du vite mer om vått arbeid, bruk av hansker eller annet som gjelder arbeidsmiljø? Ta kontakt med oss på Hemis, tlf. 75 50 66 70 eller epost: bodo@hemis.no

, click to open in lightbox

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846