Utsettes du for vold og trusler på jobb?

Vold og trusler

Risiko for vold på arbeidsplassen

Å bli utsatt for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for arbeidstakere/givere, både fysisk, psykisk og sosialt, og i mange tilfeller vil vold og trusler kunne påvirke arbeidsevnen til den som blir rammet. Det er ofte ansatte med spesielle funksjoner og yrker som er mest utsatt.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til virksomheter hvor ansatte risikerer å bli utsatt for vold og trusler: Arbeidsgiver skal sørge for at det gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæringen og øvelsene skal gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
Om en truende situasjon inntreffer og du eller dine kolleger er uforberedt, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

Hemis as kan bistå virksomheter med internkurs innen dette temaet. Bevisstgjøring rundt konflikthåndtering er nødvendig for å minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold, og god opplæring kan gjøre hverdagen tryggere for de ansatte.

Målgruppe: Ansatte som gjennom sitt å arbeide kan komme opp i situasjoner som innebære trusler og/eller vold.

Målsetning: Minimere risikoen for at vanskelige situasjoner ender opp med utøvelse av vold.

Innhold: I løpet av kurset vil vi blant annet komme inn på følgende temaer:
• Arbeidsmiljøloven
• Årsaker til vold
• Forebyggende tiltak på arbeidsplassen
• Våre reaksjoner på trusler og vold

Kursleder: Arnfinn Gundersen

Ta kontakt med for mer informasjon og tilbud på kurs, 
tlf. 75 50 66 70 eller epost bodo@hemis.no

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php…

Illustrasjon: Shutterstock.com