L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Inkluderende arbeidsliv (IA) i praksis

Fokus på IA-arbeid i daglig drift kan være utfordrende i en hektisk hverdag for enhver virksomhet. Medarbeideren er virksomhetens viktigste ressurs og bedrifter som ser, hører og verdsetter hverdagsheltene sine, har forstått et grunnleggende prinsipp i IA-arbeidet. ….og det er mange måter å utøve godt IA-arbeid på.

Nobina setter standarden!
01.01.1970
30.10.201712:39 Annette Kåsa

Hos en av våre bedrifter har man blant mange IA-aktiviteter tatt IA-arbeidet ut av møterommet og inn i kjernen av bedriften.  Nobina Tromsø, som mottok fylkets IA-pris i 2016, arrangerer årlig en egen «IA-dag» for sine medarbeidere.  IA-dagen arrangeres av Nobina sitt partssammensatte IA-utvalg, et utvalg som også Hemis og NAV er faste representanter i.  Hovedhensikten med IA-dagen er skape positiv fokus på betydningen av en inkluderende bedriftskultur hvor medarbeideren står i fokus og hvor bedriftens forebyggende nærværsarbeid fremmes.  Det er også en dag hvor ansatte har mulighet for bli enda bedre kjent med IA-arbeidet som gjøres i Nobina. 

 

IA-dagen

Årets IA-dag ble arrangert 20. oktober og stedet var «midt i hjertet» av sjåførenes sosiale knutepunkt:  Kantina.  Dagen var godt forberedt faglig og sosialt.  Her er begge deler like viktig!  Det kokte i kantina av pratsomme medarbeidere, latter og humør. Ca. 100 ansatte var innom denne dagen.  Det ble servert nydelig fiskesuppe med grovbrød.  Fruktfatene var fargerike og ble en fin metafor for den etter hvert flerkulturelle medarbeiderstaben som Nobina Tromsø utgjør…og så var det hele til overmål sunt!  Dagen ble krydret med utdeling av priser til medarbeidere som har utmerket seg på ulik sett, det var quiz om IA-arbeid, loddtrekning av gaver og det sosiale ble toppet med musikalsk underholdning. 

 

Faglig hadde IA-utvalget arrangert stands med ulike tema.  Vernetjenesten og tillitsvalgte hadde sin stand hvor ansatte kunne slå av en prat om hvordan deres innsats i IA-arbeidet utføres.  NAV Arbeidslivssenter var tilstede for spørsmål om deres tilbud og arrangerte også en quiz som skapte godt engasjement.  «Pulsen», som er Nobina sitt interne kartleggingsverktøy for arbeidsmiljøspørsmål ble gjennomført i dagene rundt IA-dagen og det var en egen stand for å svare på denne.  HR-sjef i Nobina sentralt deltok og var tilstede for spørsmål og samtaler. 

 

Helse- og livsstil

Helse- og livsstils valg var hovedtema i år.  Hovedparten av disse standene sto Hemis bedriftshelsetjeneste for.  Ansatte fikk tilbud om minihelsescreening med måling av kolesterolverdi, blodsukker og blodtrykk, utført av bedriftssykepleier Gry Bråthen.  Bedriftsfysioterapeut Renathe Ovesen tilbød sykkeltest hvor ansatte fikk testet fysisk form og målt sitt kondisjonstall.  Hvilket «drivstoff» sjåfører tanker kroppen med, fikk fokus.  Bedriftsfysioterapeut Lone Lindgård ledet en aktiv stand hvor ansatte kunne slå av en prat om kosthold og drikke og hvilke valg som var helsefremmende.  Særlig engasjement skapte gjetteleken om sukkerinnhold i ulike matvarer og drikker. 

 

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad deltok med informasjon om deres helsefremmende tilbud, «Lev vel». 

 

Refleksjon

IA-dagen har vært en årlig høstaktivitet hos Nobina Tromsø siden 2013.  Dagen har utviklet seg til å bli en dag med mange ulike IA-aktiviteter. 

 

Å samles i bedriftens sosiale knutepunkt, kantina, er det rette for en slik dag.  IA skal løftes inn, opp og frem der medarbeidere har sitt sosiale fellesskap.  De mange positive tilbakemeldinger om arrangementet fra medarbeidere gjennom disse 5 årene, tyder på at Nobina sitt IA-utvalg har gjort en riktig IA-satsing.  Vi ser frem til fortsettelsen.

 

Til andre virksomheter

Syns du dette var et positivt og spennende tiltak?  Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi bidra til å skape en lignende dag i din virksomhet.  Ta kontakt med post@hemis.no

 

 

Mer å lese

I forbindelse med at Nobina Tromsø fikk IA-pris i 2016 har det nasjonale nettstedet for inkluderende arbeidsmiljø, Idebanken, gjennomført intervju med virksomheten 1 år etter tildeling av pris. 

Les hele artikkelen om Nobina Tromsø på Idebankens nettside, publisert 8. september 2017:

http://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/-naervaeret-pa-jobb-kunne-vaert-hoyere

 

 

Sitater fra artikkelen (uttalelser fra Nobina Tromsø)

 

«Å bli sett og verdsatt øker lysten og evnen til å gå på jobb.  Det er viktig at noen legger merke til både når du er her og når du er borte».  (driftsleder)

 

«Vi trekker frem 3-4 ting i arbeidsmiljøutvalget hver gang. Vi har egentlig aldri fått gjort så mye med arbeidsmiljøet som nå» (hovedverneombud)

 

«Kantina er noe mer enn et sted sjåførene får mat. Det er minst like viktig som et sted der sjåførene kan treffe kolleger og ha sosial kontakt» (driftssjef)

 

«Vi har et godt arbeidsmiljø. Et bevis på det er IA-prisen vi fikk. Vi gjør en bra jobb under de forutsetningene vi har» (hovedtillitsvalgt)

 

«Vi har et veldig godt og tett samarbeid med NAV og Hemis bedriftshelsetjeneste. Det gir oss mye, både muligheter og forpliktelser. IA gir oss anledning til å snakke om nærvær og fravær, om våre behov og hva vi kan gjøre for å hele tiden å bli enda bedre på inkluderende arbeidsliv» (driftssjef)

Magnar Nilssen
Tre ansatte fra Hemis BHT
Lone Lindgård
Sykepleier hos Hemis BHT på stand

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Henry Karlsensplass 1

9811 Vadsø

Telefon: 473 14 433/902 61 903
Epost: hms@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142