John Christian Bech

John Christian Bech Daglig leder avd Vesterålen 940 85 778 john.bech@hemis.no 12.01.2022