Rus-og avhengighet (AKAN)

Hemis har Akan-kontakt (Arbeidslivets Kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) hos oss og kan bidra til generell rådgiving for bedriften og ledelse, med f.eks. undervisning, samt individuell oppfølging for den ansatte det gjelder.

Bedriften kan hjelpe en ansatt med problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill, samtidig som man ivaretar virksomhetens interesser. Dette kan gjøres ved å tilby den ansatte en individuell Akan-avtale. Ansatte kan også selv be om en individuell Akan-avtale for å endre egne alkohol-, rusmiddel- eller spillevaner. Hemis bistår ved inngåelse av individuell Akan-avtale, som er et tilbud der formålet er å hjelpe den ansatte, sikre tett oppfølging, samtidig som den ansatte beholder jobben.