Stressmestring

Stress i arbeidslivet er ikke nødvendigvis negativt. Utfordringene vi møter, kan også være med på å gjøre arbeidslivet spennende. Men usunt stress over tid, følelsen av aldri å ha nok tid til arbeidsoppgavene, å ikke strekke til, kan føre til fysiske og psykiske reaksjoner.

Stressreaksjoner er kroppens alarmberedskap, og oppstår når vi er utsatt for utfordrende eller overbelastende situasjoner. Dette kan for eksempel være når det skjer noe uventet, eller vi blir stilt overfor store krav og forventninger over tid. Hvis denne reaksjonen blir langvarig, kan det føre til alvorlige helseproblemer. Hemis har god kompetanse på stressmestring og har utviklet metoder for å dempe stress og hjelpe å håndtere usunn type stress.