L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Organisasjon og ledelse

Konflikthåndtering

18.09.2017 09:34Vi tilbyr konkret, praktisk og teoretisk bistand i forhold til å forebygge og løse konflikter. Vi rådgir ledere, vi rådgir verneombud, vi rådgir ansatte. Og ofte leder vi det praktiske arbeidet med konfliktdempning/løsning.

Omstilling- og endringsprosesser

18.09.2017 09:36Vi har lang erfaring i ulike omstillings- og endringsprosesser, og kan derfor være aktive og nyttige bidragsytere/rådgivere i slike prosesser. Både før, under og etter en omstillingsprosess.

Lederstøtte

18.09.2017 09:35Vi tilbyr lederstøtte, coaching og veiledning rettet mot den daglig ledelsesutøvelse.

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846