Arbeidsmiljøundersøkelse

Hemis tilbyr arbeidsmiljøundersøkelser skreddersydd din bedrift. Arbeidsmiljøundersøkelsene våre er utformet for å undersøke arbeidsmiljø som helhet: fysisk, organisatorisk og psykososialt. Vi tilbyr både surveybaserte kvantitative undersøkelser og kvalitative intervjuebaserte undersøkelser.

Hemis har lang erfaring med arbeidsmiljøundersøkelser, både kvantitative og kvalitative, og skreddersyr gjerne undersøkelse ut fra ditt behov. 

Vi anbefaler surveybaserte undersøkelser for en generell kartlegging av arbeidsmiljø til bedrifter hvert annet år, i tråd med arbeidsmiljøloven. 

Kvalitative intervjubaserte undersøkelser anbefales dersom det er konkrete områder som oppleves utfordrende i arbeidsmiljøet. Dette kan være eksempelvis arbeidsbelastning, kommunikasjon, ytringsklima, samarbeid eller konflikter. 

Dersom konflikter er mer dyptgripende eller det er snakk om varslingssak jamfør Arbeidsmiljøloven, anbefaler vi vårt tilbud Faktaundersøkelse


I tillegg tilbyr vi små temperaturmålinger på arbeidsmiljøet i din bedrift. Vi lager også ad-hoc undersøkelser for å undersøke konkrete, systematiske utfordringer eller risikoer, eksempelvis trivsel og kvalitet på arbeidet under Covid-19 og trivsel og kvalitet på arbeid etter organisasjonsendringer etc. 

Vi er med deg hele prosessen fra forberedelse og utforming av undersøkelsen, til analyse og rapportering. Hvis ønskelig bidrar vi også med rådgivning når det kommer til innføring av tiltak basert på kartleggingens funn. 

Ta gjerne kontakt med våre ansatte for tilbud. Tilbud gis på forespørsel. 

Relaterte artikler