Arbeidsmiljøundersøkelse

Hemis tilbyr arbeidsmiljøundersøkelser skreddersydd din bedrift. Arbeidsmiljøundersøkelsene våre er utformet for å undersøke arbeidsmiljø som helhet: fysisk, organisatorisk og psykososialt. Vi tilbyr både surveybaserte kvantitative undersøkelser og kvalitative intervjuebaserte undersøkelser.

29.11.202110:31 Anne-Grete Annsdatter Haug

Hemis har lang erfaring med arbeidsmiljøundersøkelser, både kvantitative og kvalitative, og skreddersyr gjerne undersøkelse ut fra ditt behov. 

Vi anbefaler surveybaserte undersøkelser for en generell kartlegging av arbeidsmiljø til bedrifter hvert annet år, i tråd med arbeidsmiljøloven. 

Kvalitative intervjubaserte undersøkelser anbefales dersom det er konkrete områder som oppleves utfordrende i arbeidsmiljøet. Dette kan være eksempelvis arbeidsbelastning, kommunikasjon, ytringsklima, samarbeid eller konflikter. 

Dersom konflikter er mer dyptgripende eller det er snakk om varslingssak jamfør Arbeidsmiljøloven, anbefaler vi vårt tilbud Faktaundersøkelse


I tillegg tilbyr vi små temperaturmålinger på arbeidsmiljøet i din bedrift. Vi lager også ad-hoc undersøkelser for å undersøke konkrete, systematiske utfordringer eller risikoer, eksempelvis trivsel og kvalitet på arbeidet under Covid-19 og trivsel og kvalitet på arbeid etter organisasjonsendringer etc. 

Vi er med deg hele prosessen fra forberedelse og utforming av undersøkelsen, til analyse og rapportering. Hvis ønskelig bidrar vi også med rådgivning når det kommer til innføring av tiltak basert på kartleggingens funn. 

Ta gjerne kontakt med våre ansatte for tilbud. Tilbud gis på forespørsel. 

, click to open in lightbox

Relaterte artikler

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: