Organisasjonsutvikling

HEMIS kan bistå, veilede og rådgi i ulike problemstillinger knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

18.09.201709:33 Rasmus Larsen

Tjenester:

  • Individuell tilrettelegging og oppfølging
  • Kartlegging og oppfølging av medarbeidere i IA-virksomheter
  • Stress og stressmestring
  • Attføringsarbeid og arbeidstilpasninger
  • Debriefing etter alvorlige hendelser (ran, brann, ulykker m.v.)

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846