Organisasjonsutvikling

HEMIS kan bistå, veilede og rådgi i ulike problemstillinger knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet.

Tjenester:

  • Individuell tilrettelegging og oppfølging
  • Kartlegging og oppfølging av medarbeidere i IA-virksomheter
  • Stress og stressmestring
  • Attføringsarbeid og arbeidstilpasninger
  • Debriefing etter alvorlige hendelser (ran, brann, ulykker m.v.)