Faktaundersøkelser

Hemis har rådgivere som er kvalifisert til å utføre faktaundersøkelser.

Formålet med en faktaundersøkelse er å avklare de faktiske forholdene i en sak basert på en objektiv tilnærming, for deretter å vurdere om det foreligger et uforsvarlig psykososialt arbeidsmiljø i strid med bl.a. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Faktaundersøkelsen skal utøves under forsvarlige rammer, og gi grunnlag for en god og saklig vurdering av saken. Ta kontakt med en av våre avdelinger ved behov for faktaundersøkelser på arbeidsplassen.