Faktaundersøkelser

Hemis as har rådgivere som er kvalifisert til å utføre faktaundersøkelser.

Her vil det i løpet av kort tid komme utfyllende info.