L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Arbeidsmiljø

Hemis kan bistå, veilede og rådgi i ulike problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøet. Vi kan også gjøre spesifikke kartlegginger dersom dette er ønskelig.

01.01.1970
14.09.201712:51 Tore Olsen

Hemis bistår bedrifter med å utarbeide og revidere internkontroll for HMS, samt hjelper til i prosessen med å etablere HMS-rutiner. Hemis kan bistå både i generelle krav og spesielle krav om risikovurdering i henhold til lovverket. 

Vi gjør kartlegginger innen fysiske forhold som ergonomi, lys, støy, inneklima, kjemiske og fysiske farer på arbeidsplassen. Her inngår bl.a. arbeidsplassvurdering av fysioterapeut, støymålinger og risikovurderinger av kjemiske og fysiske farer. Videre gir vi råd og veiledning for å bedre de overnevnte faktorer på arbeidsplassen.

Vi bistår bedrifter også på psykososialt arbeidsmlijø, med råd, prosjekter, støtte, tiltak og kartlegginger. 


 
Ta kontakt med våre fysioterapeuter, yrkeshygienikere eller HMS-rådgivere om din bedrift trenger bistand innen disse områdene.

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Henry Karlsensplass 1

9811 Vadsø

Telefon: 473 14 433/902 61 903
Epost: hms@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142