Ergonomi

Fysioterapeuter hos Hemis gjør ergonomivurderinger for å avdekke arbeidsoperasjoner som kan føre til muskel/skjelettlidelser/skade.

Samt kommer med forslag om tiltak som kan redusere belastning på kroppen.