Kartlegging av arbeidsmiljø og inneklima

Hemis kan kartlegge inneklima og luftkvalitet hos bedrifter som opplever problemer med dette. Et godt inneklima er viktig for å kunne prestere i løpet av en lang arbeidsdag. Inneklimaet har i alle høyeste grad innvirkning på helse, trivsel og arbeidsevne.

Studier viser at ventilasjon, luftkvalitet og termiske forhold er viktig både for helse, trivsel, arbeidsevne og læring. Dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, både friske og mer sårbare med astma eller allergier. Vi i Hemis kan bidra med å kartlegge problemer, gi råd i forhold til forbedringer, samt veilede i forhold til regelverk og anbefalinger fra fagmiljøer. Hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet påvirker de ansattes helse og produktivitet.