Yrkeshygiene

Yrkeshygiene betegner fagområdet som arbeider med å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet og har til hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære, samt ivareta samfunnet for øvrig.

Yrkeshygiene er en del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i arbeidslivet. Arbeidsoppgavene til fagområdet inngår i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Målet med yrkeshygiene er å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Yrkeshygiene omfatter blant annet identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer (blant annet støv, gass, giftstoffer, løsemidler, stråling, støy, vibrasjoner, uheldige arbeidsstillinger, mikrobiologi med mer) og vurdering av risiko for helseskade for personer som utsettes for slike faktorer, samt forslag til forebyggende tiltak. Yrkeshygiene som fagområde har nær kontakt med arbeidsmedisin og ulike ingeniørdisipliner.