Psykososialt arbeidsmiljø

Hemis er leverandør av mange ulike tjenester knyttet til psykososialt arbeidsmiljø.

Eksempel på tema innen psykososialt arbeidsmiljø er støtte fra leder, støtte fra kolleger, skillet mellom jobb/fritid, medarbeideres lovfestede rett til integritet og verdighet. 

Andre tema er kritikkverdige forhold og varsling, kommunikasjon, samarbeid, medarbeiderskap, konflikthåndtering, arbeidsglede, motivasjon og engasjement med mer. 

Vi tilbyr gjerne skreddesydde opplegg til deg ut fra dine behov. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og eventuelt tilbud.