L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Om oss

Hemis har en bredt sammensatt kompetanse innen sentrale områder som våre kunder etterspør. Hemis tilbyr de fleste tjenester som erfaringsmessig er viktige for bedriftene for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.  

Vi er rustet til å ta på oss de fleste oppdrag, og kan også tilby kreative og nytenkende løsninger og ideer. Arbeidet skal først og fremst foregå i den enkelte virksomhet, og det er bare i et samarbeid med kunden at vi alle virkelig kan lykkes. 

  • HEMIS er Nord-Norges ledende totalleverandør av HMS-tjenester.
  • HEMIS er godkjent av Arbeidstilsynet.
  • HEMIS skal bidra aktivt til verdiskapningen hos våre kunder ved å bistå med å skape god helse, godt miljø og god sikkerhet for våre kunder

Hemis tilbyr fleksible kundetilpassede avtaleformer - standard serviceavtaler eller prosjektbaserte avtaler.

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45142 

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Bergstien 2
9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846