Om Koronasituasjonen

Håndtering av koronavirus på arbeidsplassen.

Covid 19 test
16.03.202012:42 Admin

Bedrifter, medarbeidere og nasjonen for øvrig er sterkt påvirket av koronautbruddet som pågår. Dette gir oss alle driftsmessige og organisatoriske utfordringer som får konsekvenser for den enkelte og for virksomheten. Mange bedrifter, ledere og ansatte har spørsmål forbundet med håndtering av koronaviruset.

Det er et felles ansvar at vi alle bidrar i den nasjonale dugnaden for å redusere smittespredningen og så langt det er mulig bidra til å få stanset epidemien.

Situasjonen er meget krevende, og det oppstår en rekke spørsmål og hvordan man kan forebygge smitte og smittespredning på arbeidsplassen, og hvilke tiltak som både kan og må settes i verk. 

Som bedriftshelsetjeneste skal vi gjøre alt vi kan for å bistå våre kunder med nødvendig informasjon og faglige råd, men endringstakten både på bestemmelser og informasjon er stor, da bildet endres nesten fra time til time.

Korona Rådgivningstelefon.

Har dere arbeidsrelaterte spørsmål knyttet til håndtering av koronasituasjonen, kan dere ta kontakt med oss på telefon 75 50 66 70  i mellom kl. 08.00 og 15.45. 

Vi anbefaler at alle følger FHI sine retningslinjer og råd om koronasituasjonen. FHI sine sider oppdateres fortløpende etter hvert som det kommer endringer.

Folkehelseinstituttet anbefaler virksomhetene å samarbeide med sin bedriftshelsetjeneste for tilrettelegging av tiltak under koronasituasjonen.   

Aktuell bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Hemis kan fortsatt bistå våre kunder på en rekke områder.  Hemis as vil samarbeide med våre kunder for å finne frem gode alternative løsninger på leveranser.  Vi vil ha løpende kontakt med kundene og tilstrebe bistand på alle nivåer.  Vår arbeidsmetodikk med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, tiltak og oppfølging bidrar til å sikre at vi får sunne, effektive og trygge arbeidsmiljøer som er godt rustet til å håndtere koronasituasjonen.

Her er noe av det vi kan bistå med:

 • Risikovurdering og forebygging av smitte på arbeidsplasser
 • Hvordan ivareta ansatte i hjemmekarantene og arbeid hjemmefra
 • Hvordan kommunisere med ansatte som må permitteres
 • Hvordan ivareta organisering, arbeidsmiljø og HMS arbeid i virksomheten etter hvert som situasjonen utvikler seg
 • Lederstøtte
 • Støtte til verneombud
 • Støttesamtaler med enkeltansatte
 • Krisehåndtering
 • Ergonomirådgivning (hjemmekontor)
 • Bistand ved akutte kriser

 

Folkehelseistituttets informasjonstelefon om koronavirus.

FHI har opprettet en informasjonstelefon om koronavirus.  Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på fhi.no, så kan du ringe 815 55015.

Tror du at du kan være smittet?

Dersom du mistenker at du er smittet, ring fastlegen eller legevakt på telefon 116 117.  I tillegg har enkelte kommuner opprettet en egen koronatelefon.  Informasjon om dette finner du på din hjemkommune sin hjemmeside.

Kontakt oss.

Ta gjerne kontakt med oss for bistand, enten via vårt sentralbord, på mail hms@hemis.no eller ved å bruke kontaktskjemaet her på hjemmesiden. 

 

Hemis har en bredt sammensatt kompetanse innen sentrale områder som våre kunder etterspør. Hemis tilbyr de fleste tjenester som erfaringsmessig er viktige for bedriftene for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.  

Vi er rustet til å ta på oss de fleste oppdrag, og kan også tilby kreative og nytenkende løsninger og ideer. Arbeidet skal først og fremst foregå i den enkelte virksomhet, og det er bare i et samarbeid med kunden at vi alle virkelig kan lykkes. 

 • HEMIS er Nord-Norges ledende totalleverandør av HMS-tjenester.
 • HEMIS er godkjent av Arbeidstilsynet.
 • HEMIS skal bidra aktivt til verdiskapningen hos våre kunder ved å bistå med å skape god helse, godt miljø og god sikkerhet for våre kunder

Hemis tilbyr fleksible kundetilpassede avtaleformer - standard serviceavtaler eller prosjektbaserte avtaler.

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: